سقف چند سطحی

از سقف های دیگر کشسانی سقف های چند سطحی هستند که از مجموع ۲ یا چند سقف کشسان در دو یا چند سطح دیگر تشکیل می شود . به طریقی که بخشی از سقف کشسان با طرح و رنگ بندی دیگر کمی بالاتر یا پایین تر از سقف کشسان دیگری قرار میگیرد .

ضمنا از این گونه سقف ها برای همسان نمودن رنگ سقف با اماکن مسکونی و تجاری و غیره که رنگ بندی مختلفی دارند خوب و مناسب می باشد که با این روش زیبایی اماکن دوچندان میشود .

فهرست
تماس سریع