سقف کشسان ترنسپرنت

صنعت دکوراسیون داخلی هم مثل دیگر صنایع دنیا در حال پیشرفت و مدرنیز شدن است . از جمله مدرن ترین سقف های کاذب ،زیباترین آنها سقف کشسان شرکت نپو اسکای (دکونوین) است .

در این گونه سقف ها هیچ محدودیتی ندارید و این امکان را به شما می دهد که واقعیت هایی که در ذهن خلاق شما میگیرد را به عرصه ظهور برسانید .

از جمله کشسان های پرمصرف در عرصه سقف های کاذب ترنس پارنت می باشد که به صورت ساده و سفید قابل ارائه می باشد .

فهرست
تماس سریع